Điện Biên khiển trách hai cán bộ

    Tại kỳ họp thứ 45 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với hai cán bộ Tỉnh đoàn Điện Biên. Vi phạm của hai đồng chí này ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, tổ chức đảng và cơ quan nơi sinh hoạt, công tác.

    Theo đó, đồng chí Dương Thu Hương, Trưởng ban Thanh niên nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn Điện Biên đã vi phạm quy định pháp luật về thanh quyết toán, khi chưa hoàn thành 82/86 nhà tiêu hợp vệ sinh do Trung ương Đoàn hỗ trợ nhân dân xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Đồng chí Bùi Thị Hạnh, Kế toán trưởng Tỉnh đoàn Điện Biên đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, chứng từ kế toán của chương trình xây dựng làm nhà tiêu hợp vệ sinh cho nhân dân xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo do Ban Thanh niên nông thôn, Công nhân và Đô thị (Tỉnh đoàn Điện Biên) cung cấp.

    create

    nhandan.com.vn

    Nguồn: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/dien-bien-khien-trach-hai-can-bo-616070/